Sürüm Geçmİşİ
#Version 2.2.2724 (Build: 24 Mart 2016)

*STYLE Manager - Olası STS hatası düzeltildi
*SOUND Manager - Fazla Layer olan UserDK'da olası hata düzeltildi
*SAMPLE Manager - Daha iyi .KMP MultiSample Okuma Desteği
*SAMPLE Manager - WAV Eklendiginde Loop olarak kaydediliyordu
*MULTISample Manager - Kilitli ve Kompressli sampellerde Mesaj çıkmıyordu

#Version 2.2.2717 (Build: 17 Mart 2016)

*SOUND Manager - Geliştirilmiş MultiSample Transfer birleşimi
*SOUND Manager - 3X Sesini 2X/800 dönüştürmede Olası sorun düzeltildi
*SAMPLE Manager - Sampel Import ederken Hertz / Frekans sorunu düzeltildi
*İç düzeltmeler

#Version 2.2.2601 (Build: 01 Şubat 2016)

*MAKEWav Error hatası düzeltildi - Sampel sesi çalarken
*SOUND Manager - User3 & User4 Bankaları Kaydetmeme hatası düzeltildi
*FILE Viewer - Bazı PA3X Padları, PA4X olarak gösteriyordu
*Mac OS - Cmd+Tıkla Kısayol Eklendi
*İç düzeltmeler

#Version 2.2.2527 (Build: 27 Ocak 2016)

+STYLE Manager - KORG PA4X Desteği Eklendi
+PERFORMANS Manager - KORG PA4X Desteği Eklendi
+PAD Manager - KORG PA4X Desteği Eklendi
+PCM Manager - KORG PA4X Desteği Eklendi
+FILE Viewer - KORG PA4X Desteği Eklendi
+WAV Import - Loop Point Desteği Eklendi
+WAV Export - Artık Loop Start/End Noktalari Kaydediliyor
+Ana Ekran - Son Yol Butonu Eklendi
*Stereo WAV Import ederken hata giderildi
*SAMPLE Manager - MultiSample Import ederken Sample Loop hatası giderildi
*PA900 Sample Yüklemesi - Kayıp başlık hatası giderildi
*STYLE Manager - İthal Et'te Banka İsimleri düzeltildi
*STYLE Manager - Yeni SET - Ses ve Pad İsimler tamamen hafızadan silinmiyordu
*PAD Manager - Version Etiketi düzeltildi
*PAD Manager - HTML Raporu / Boş Banka hatası düzeltildi
*PA600 Modu - User 3 ve User 4 Bankaları hala gözükmekteydi
*Bazi PA800 Sampeller bazen tam olarak yüklenmiyordu, şimdi düzeltildi
*Geliştirilmiş PA80 Sampel Desteği
*Artık 'Yeni Set' seçeneğini kullandıktan sonra herhangi bir model versiyonunu seçilebilir
*STYLE Properties - Kaydetmede Olası çökme / hata giderildi
*İç düzeltmeler

#Version 2.1.2315 (Build: 15 Kasım 2015)

*SAMPLE Manager - Yeni MultiSample - ADD Zone bölme Sorunu Giderildi

#Version 2.1.2314 (Build: 14 Kasım 2015)

*STYLE Manager - Bank İsimlerini yanlış gösteren sorun giderildi
*SOUND Manager - Bazı PA1X Sound'ların MultiSampelleri eşleşmiyordu

#Version 2.1.2312 (Build: 12 Kasım 2015)

*SAMPLE Manager - WAV Import - Olası çökme giderildi
*SAMPLE Manager - MULTISample Export - Olası çökme giderildi
*SAMPLE Manager - STEREO WAV Import hatası duzeltildi

#Version 2.1.2310 (Build: 10 Kasım 2015)

*Kilitli USB'Ler ile işlem yapılabilir
+SAMPLE Manager - Sıfırdan yeni bir MultiSample Oluşturma imkanı
+SAMPLE Manager - 'Add Zone' Düğmesi eklendi
+SAMPLE Manager - 8/16bit STEREO Wav Ekleme desteği
+SAMPLE Manager - Geliştirilmiş WAV Desteği
+SAMPLE Manager - WAV'i eklemeden önce var olup olmadığını kontrol eder
+STYLE Manager - 'Yeni SET' Düğmesi eklendi
*STYLE Manager - Style Bank isimlerini yanlış gösteren sorun giderildi
+STYLE Properties - Artık User Sound Kullanım sayısını sıralar
*STYLE Properties - Olası Sound Remap sorunu giderildi
*STYLE Properties - Olası eski 3X OS'e bağlı sorun giderildi
+SOUND Manager - 'Yeni SET' Düğmesi eklendi
+SOUND Manager - Artık MultiSample Sound Manager'den silinebilir
+SOUND Manager - DK tuş'a yeni sağ tıkla menüsü [Set Sample to Empty]
*SOUND Manager - PA1X dosyaları için geliştirilmiş destek
*SOUND Manager - Sound/Sample ithalat edilirken Sample boyutu düzeltildi
*SOUND Manager - Büyük PCM'lerde Olası çökmeye karşılık engelleme tedbiri
+PERFORMANCE Manager - 'Yeni SET' Düğmesi eklendi
+PERFORMANCE Manager - HTML Raporda yanlış ses numarası düzeltildi
+PAD Manager - 'Yeni SET' Düğmesi eklendi
+PCM Manager - Kilitli Sampelleri PCM başı değil, tek tek tanımlar
*WAV Export - Yanlış boyut [1 Byte extra] düzeltildi
*WAV Export - Tüm WAV Exportlarda Meta Tag Verileri ekleniyor
*MultiSample Manager - Geliştirilmiş .KMP Dosya desteği
*Çok daha Hafıza Verimli - Neredeyse (50%) az hafıza kullanmakta
*Explorer Simgeler şimdi düzgün görüntülenmekte
+Main Screen - Yeni Pencere tuşu eklendi - [Sadece Mac için]
+Danimarka Dili Eklendi
*Donan Yükleme Penceresi animasyonu düzeltildi [Sadece Mac için]
*İç düzeltmeler

#Version 2.0.1604 (Build: 04 Nisal 2015)

*SOUND Manager - Büyük PCM'lerde olası kaydetme hatası Giderildi
*SOUND Manager - Geliştirilmiş .PCG Algılama
*STYLE Properties - Stil Raporu oluşturmada hata Giderildi
*Mac OS X - Güncelleme Hatası Giderildi
+İbrani Dili Eklendi
*İç düzeltmeler
*Internal Stability improvements

#Version 2.0.1519 (Build: 19 Mart 2015)

*STYLE Properties - Bazı Pa3X 3/4 Varyasyonlar Yanlış Ses göstermekteydi
*STYLE Manager - STS Sesi kaydedememe sorunu Giderildi
*SOUND Manager - DrumKit Raporda olası çökme Giderildi
*Daha iyi PCM Dosya Okuması

#Version 2.0.1510 (Build: 10 Mart 2015)

*PERFORMANCE Manager - PERFORMANCE Manager - Birleştirme yaparken Yanlış Ses seçmesi Giderildi
*Daha iyi PCM Dosya Formatı Okuma

#Version 2.0.1508 (Build: 08 Mart 2015)

*Ingilizce Olmayan Sistemlerde Ses Çalma Hatası Giderildi
*SOUND Manager - Set Boyutu Hedfinde 256MB otomatik değişmesi Giderildi
*İç düzeltmeler

#Version 2.0.1506 (Build: 06 Mart 2015)

*Hatalı Boyut hesaplaması Sıkıştırılmış [Compressed] SETlerde Giderildi

#Version 2.0.1504 (Build: 04 Mart 2015)

*MultiSample Ithal Etme Sorunu Tekrar Giderildi

#Version 2.0.1503 (Build: 03 Mart 2015)

*MultiSample Ithal Etme Sorunu Giderildi
*SOUND Manager - Otomatik Ses Seçme Giderildi

#Version 2.0.1501 (Build: 01 Mart 2015)

+Sample Manager [Yeni] - Sampleleri Full Düzenle / Editle
+MultiSample Manager [Yeni] - MultiSample Düzenle / Editle
+PCM Manager [Yeni] - WAVE Xtractor'un basit alternatifi
+PCM'leri .Wav olarak Doğrudan Kaydet
+MultiSample Doğrudan .KMP veya .Wav olarak Ekle / Kaydet
+SOUND Manager - Tamamen Yenilendi, Sample desteği için tasarlanmıştır
+SOUND Manager - Başka SETlerden Ses / DK al, beraberinde Multisample ve Sampeller otomatik gelir
+SOUND Manager - Tamamen Düzenlenebilir, artık [Read-Only) değil
+SOUND Manager - UserDK / MultiSample Sampleleri direk bilgisayarda Dinle
+SOUND Manager - Sample Boyutu[sağ-tıkla Menu] Seçeneği Eklendi
+SOUND Manager - Reset Sound [sağ-tıkla Menu] Seçeneği Eklendi
+SOUND Manager - MultiSample Düzenleme Seçeneği Eklendi
+SOUND Manager - MultiSample Hakkında Bilgi [Ayrıntılı MultiSample Raporları oluşturur]
+SOUND Manager - Başka SETlerden PA3X Soundlarını, otomatik PA800/PA2X/PA500 Convert eder
*SOUND Manager - Piyano şimdi tam yelpazesini kapsar C-1 - G9
+STYLE Manager - STS Ses Mute Seçeneği Eklendi
+STYLE Manager - Grup olarak tüm 4 Padı birden Kopyala / Yapıştır
+STYLE Manager - Grup olarak tüm 4 STSi birden Kopyala / Yapıştır [PA 3X/300/600/900/Le]
+STYLE Manager - Banka Isimlerini okur
+STYLE Properties - Tempo Seçeneği Eklendi
+STYLE Properties - Time Signature [Tact] Seçeneği Eklendi
+PERFORMANCE Manager - Ses Mute Seçeneği Eklendi
+PAD Manager - Loop Modu Eklendi
+PAD Manager - Sync Modu Eklendi
+File Select Window - Geliştirilmiş Dosya İşlemi
+File Select Window - 'Cancel All' Seçeneği Eklendi
+İthalat / Birleştirme Yolu şimdi ayrı kaydedilmekte
+Yunan Dili Eklendi
+Çince [Basitleştirilmiş] Dil Eklendi
+İsveççe Dil Eklendi
+Flemenkçe Dili Eklendi
*File Viewer - Geliştirildi
*File Viewer - Dosyaları Ilişkilendir
*Tam Unicode Desteği
-WAVE Xtractor dağıtımı durduruldu
*Çok sayıda iç düzeltmeler

#Version 1.2.1310 (Build: 10 Ocak 2015)

*İç düzeltmeler

#Version 1.2.1005 (Build: 05 Ekİm 2014)

+Arapça Dil Eklendi
+File Viewer - Şimdi de diğer klasörler sürüklenebilir
+Update/Güncelleştir Düğmesi Eklendi
*Style Properties - Orijinal Style Sesleri yanlış görüntüleme hatası giderildi
*Style Properties - Fabirka Banka ismi göstermeme hatası giderildi
*Geliştirilmiş PA500 Desteği
*Dil Dosyaları güncellendi
*İç düzeltmeler

#Version 1.2 (Build: 20 Eylül 2014)

+PA3X Le Desteği
+PA300 Desteği
+KORG PA File Viewer Eklendi
+Lehçe Dili Eklendi
+Portekizce Dil Eklendi
+SOUND Manager - Artık UserDK Ses özelliklerini de okur
+STYLE Manager - Şimdi Fabrika Bankalar destekler
+STYLE Properties Raporu artık STS Ayrıntıları içerir
+STYLE Properties Raporu artık PAD Ayrıntıları içerir
*STYLE Manager - Pad kontrol hatası giderildi
*Hedef Klavye penceresi - 900'ile başlayan Liste hatası giderildi
*Hedef Klavye penceresi - Sürüm Algılamada geliştirmeler
*PA500/588 Sound Manager - UserDK Tab eksikti
*PA500/588 Ses Seçimi penceresi - Ses Veritabanı Boyutu düzeltildi
*PA3X Ses Seçimi penceresi - US4 Bank düzgünce Ses İsimlerini yüklemiyordu
*Yeniden adlandırmada iken ESC Kısayol tuşu artık çalışıyor
*Otomatik SET Yükleme kaldırıldı. Artık yeniden SET seçip Yüklenme yapılacak
*İç düzeltmeler

#Version 1.1.716 (Build: 16 Temmuz 2014)

*STYLE Properties - Kaydederken Orijinal Ses Güncellemede hata giderildi
*STYLE Properties - Orijinal 'Stili Sıfırla' hatası giderildi
*STYLE Properties - Fill 3 & 4 artık doğru Gösteriliyor

#Version 1.1.712 (Build: 12 Temmuz 2014)

*SOUND Manager - MERGE/Ithal Modunda hata giderildi
*Vietnam Dili Güncellemesi
*Geliştirilmiş Sürükle & Bırak Desteği
*İç düzeltmeler

#Version 1.1.710 (Build: 10 Temmuz 2014)

*SOUND Manager'de yanlış Multisample gösterme hatası giderildi
+Vietnam Dili Eklendi

#Version 1.1.709 (Build: 09 Temmuz 2014)

+Style Properties - Orijinal Stil seçeneği Eklendi
*Style Properties MERGE/Ithal Modunda yanlış Ses hatası giderildi
*Style Manager STS Okuma / Yazma hatası giderildi
*PAD Manager Rapor yapma esasında hata giderildi
*İç düzeltmeler

#Version 1.1 (Build: 01 Temmuz 2014)

+Korg microArranger Desteği
+SOUND Manager [ses özelliklerini okur]
+SOUND Manager Multisample listesi okur
+SOUND Manager HTML Raporlamada şimdi de OCS özelliklerini ekler
+Otomatik Güncelleme Özelliği Eklendi
+Otomatik Dil Algılama
+Fransız Dili Eklendi
+Alman Dili Eklendi
+Rus Dili Eklendi
+Sırp Dili Eklendi
+Raporlara Sayfa Numaraları Eklendi
+Küresel Kısayollar Eklendi [ctrl + C / Ctrl + V / Del / F2]
+STYLE Manager - Ithal Modundan Stil Özelliklerine Erişim
*Görev Yöneticisi sorunu giderildi
*'SET yüklenemedi' hatası giderildi
*Ses Seç başlarken Olası hata giderildi
*Yanlış STS pozisyon Okuma hatasi giderildi
*Stil Ithal Modunda PAD gözükmeme sorunu giderildi
*Gerekirse Otomatik Yönetici geçişi
*Pa3X Ses Listesi güncellendi
*Style Manager - Pad Send C kanal görüntüleme sorunu giderildi
*Stil Özellikleri - Sabit Hi / Low Sınırları
*Stil Özellikleri - Reset düğmesi sonucu titreme düzeltildi
*Stil Özellikleri - Raporu artık SET Adı içerir
*Stil Özellikleri - genişletilmiş Hi / Low liste genişletildi
*Yasadışı karakterler kontrol edilip doğru karakterler konulmasi
*İç düzeltmeler

#Version 1.0 (Build: 19 Mayıs 2014)

[İlk Yayım]